Vyšší úvěry než je třeba

Banky nabízejí obvykle mnohem vyšší úvěry, než ve skutečnosti člověk potřebuje. Člověk by si byl býval vystačil s úvěrem deset tisíc na novou lednici, ale minimum, které si může vzít je 30 000. Banky ho v podstatě nutí k tomu, aby si půjčil více, než potřebuje a splácel podstatně delší dobu, než původně zamýšlel. Je to nepoctivé jednání a každý má právo se rozhodnout, zda na to chce přistoupit nebo nikoli.
 

Vyhněte se vysokým úvěrům

Ale jak takovou situaci řešit? Jedním ze způsobů je krátkodobá půjčka . Pokud to není skutečně nezbytně nutné, vyhněte se předraženým a zbytečně vysokým úvěrům. Berte si úvěry jen na takovou částku, kterou skutečně nezbytně potřebujete. Neberte si více a nehledejte opodstatnění k tomu, abyste si větší úvěr vzali.