Účetnictví

V účetnictví je bezpodmínečně nutné vše přesně evidovat a po období, jehož délka je stanovena zákonem, je povinností každé účetní jednotky provést inventarizaci. Jedná-li se například o inventarizaci cenin, možná se domníváte, že je zbytečná a že nemohou vzniknout rozdíly. Avšak není tomu tak.

Je-li výsledek skutečného stavu vyšší nežli je dle stavu v účetnictví, zaneseme hodnotu přebývajících cenin na účet 688, tedy Ostatní mimořádné výnosy. Je-li výsledek naopak nižší, nežli by účetně měl být, použijeme účet 335, což jsou Pohledávky za zaměstnanci a zodpovědný pracovník je následně povinen rozdíl uhradit.

Odcizení cenin

Bohužel se však může stát i to, že ceniny, například dálniční známky či kolky jednoduše kdosi zcizí. I s touto eventualitou účetnictví počítá, pochopitelně tuto situaci nemusí řešit zodpovědný pracovník z vlastní kapsy. Zde přichází ke slovu nákladový účet 569.

Filed under: Nezařazené