Mějte zajištěn nepřetržitý provoz

Které objekty mají nepřetržitý provoz? Rozhodně mezi takové objekty patří továrny na výrobu, bistra, která mají nonstop otevřeno, nebo benzinové pumpy. Jistě byste i Vy sami našli mnoho dalších takových provozů. Nakonec možná jeden z nich také provozujete. A máte v záloze náhradní zdroj energií? To pro případ odstávky nebo nečekaného přerušení dodávky energie. Elektrocentrála Pardubice v takovém provozu musí být vždy. Doufejme, že i pekárny na takovou maličkost myslí.

Zabraňte přerušení řetězce Vašich výrobků

Ani si snad nepředstavujte, jak by dopadla, například pekárna, kdyby nastalo přerušení dodávek energií! To by se zákazníci, spěchající ráno do práce, asi hodně divili, že budou bez svačiny. Celý jejich pracovní den by byl zkažený, protože by byli hladoví. A to by se odrazilo také v jejich práci. A někteří pracují s lidmi a byli by na ně nepříjemní. A tito lidé by zase byli nabručení, že se s nimi jednalo špatně, aniž by tušili, proč. Víte, kolik lidí by odskákalo Vaše nedomyšlené jištění výroby voňavých produktů z mouky? Zabraňte tomu záložním zdrojem.

Filed under: Nezařazené