Anglická školka představuje revoluci v předškolním vzdělávání

Tento jazyk je pro dnešní společnost naprosto nepostradatelný. Ať už pro studium na základní, střední, ale i vysoké škole, tak i pro život. Ten, kdo ho dobře neumí, může mít problém s hledáním zaměstnání. Tato znalost se řadí mezi ty, které jsou samozřejmé. Pokud chcete dítěti pomoct do budoucna, měli byste jej s tímto jazykem seznámit co nejdříve. Anglická školka Brno zajišťuje každodenní kontakt s rodilými mluvčími. Dítě se velmi rychle adaptuje na cizí jazyk a začne jej pohotově a bezproblémově využívat. Přijít k nám může i předškolák, který s tímto jazykem nemá vůbec žádné zkušenosti.

Světová výuka i u nás

Náš vzdělávací plán si bere to nejlepší z českého rámcově vzdělávacího plánu ve stejné míře, jako z jeho cizojazyčné verze. Klademe důraz na výchovu, která je přirozená. A děti se v tomto věku rádi pohybují, tancují a skotačí. To vše jim dopřáváme a připravujeme si pro ně i zajímavé netradiční zážitky, kurzy a besídky. Pro absolvování naší školy můžeme nabídnout pokračování ve stejně laděné základní škole.